Friday, April 4, 2014

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ DÖNÜM NOKTASI : ''NÖRÖMARKETİNG''


Master eğitimime devam ettiğim Bahçeşehir Üniversitesi’nde  dün çok önemli bir sunum izledim. Son yıllarda pek çok mecrada ismini duyduğumuz ve önemli bir yükseliş gösteren Nörömarketing alanında araştırma hizmeti veren ilk şirketi olan ThinkNeuro’nun yönetici ortağı Dr. Yener Girişken ve Eda Ocak’ın birlikte hazırladıkları sunum, katılımcıları derinden etkiledi. Pek çoğumuzun ismini duyduğumuz ve çok genel bilgilere sahip olduğumuz Nörömarketing’in aslında bir derya deniz olduğunu da öğrenmiş olduk.

Sunumun, aslında hepimizin gözlemlediği ancak belki de ifade etmediği teması ‘’İnsanlar, rasyonel DEĞİLDİR! İnsanlar duygularıyla hareket eder ve gerçekler ile yönetilmezler… Algıları ile hareket edilir ve  yönetilirler.’’Nörömarketing alanında yapılan araştırmalar, gözlemler sonucu pazarlama iletişimi yöneticilerine çok büyük mesajlar veriyor. (Bu bilgiyi verirken, hemen örneklendireyim ; Turkcell’in ‘’Hayat Paylaşınca Güzel’’ reklamı yayına girmeden bir nörömarketing testine tabi tutulmuş ve bazı sahneler bu test sonuçlarına göre değiştirilmiş.) Bu mesajların başında, nörömarketing der ki ‘’ Nedeni anlatarak başla, duygusal kodları tetikle, duygusal etkileşim yarat…’’ Bu anlamda müziğin bir duygusal taşıyıcı olduğu söylenebilir. Müziksiz, soğuk bir reklamın etkisi Etiler’de ve Anadolu’nun x şehrinde farklı etkiler yaratır ama müzik her yerde herkese aynı heyecanı, coşkuyu hissettirir.

Nörömarketing Nasıl Ölçümleniyor?
Reklamların, ambalajların, insanların nereye baktıklarını, neyin onlarda stres yarattığını ve pek çok bilginin ölçümlendiği yöntemde kullanılan method EEG ( beyin elektrosu) ve eye tracking.

Fellis Ödülleri
MediCat tarafından düzenlenen Fellis Ödülleri de nörömarketing ile belirleniyor. Buna göre Felis’in ‘Yaratıcılık’ kategorisinde klasik reklam yarışmalarında uygulanan tek başına sübjektif jüri değerlendirmesi yerine, ‘ölçülmüş etki’yi esas alan yeni bir değerlendirme yöntemine başvuruldu. Bu çerçevede Ipsos tarafından yıl boyunca üretilen Adwatch verileri ve özellikle ThinkNeuro tarafından EEG yöntemiyle gerçekleştirilen nöro-testlerin skorları esas alındı.

Sözün özü; uzun süredir çeşitli mecralarda adını duyduğumuz Nörömarketing, bizi pazarlamada bambaşka bir boyuta taşıyor. Sadece beyanlarımıza değil beyan dışı düşüncelerimize odaklanıyor. Buz dağının sadece görünen kısmı ile değil, görünmeyen kısmı ile ilgilenip gerçek bilgiye ulaşıyor.
Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

No comments: