Friday, March 22, 2013

EDELMAN GÜVEN BAROMETRESİ'NDEN ÇIKAN İLGİNÇ SONUÇLAR!Dünya genelinde 66 ofise sahip olan iletişim ajansı Edelman, geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki ofisini açtı. Pek çok önemli müşteriyi portföyünde bulunduran Edelman, sektöre yön verecek önemli bir araştırmanın sonucunu paylaştı. Edelman Global Kurumsal Bölüm Başkanı Ben Boyd ,Edelman Stratejik Pazarlar Genel Müdürü Chris Dobson ve  Edelman Türkiye Genel Müdürü Serra Büyükfırat'ın X- Restaurant’ta gerçekleştirdiği sunum pazarlama iletişimi faaliyetlerini gerçekleştirirken dikkate alınması gereken verileri gözler önüne serdi. Pazarlama iletişimi faaliyetlerini planlarken ve hayata geçirirken dikkate alınmalı ; çünkü bu araştırma insanların neye/kime ne kadar güvendiğini gösteriyor. Edelman Trust Barometresi, genel anlamda toplumların 4 ayrı kuruma - ki bunlar STK, devlet, iş dünyası ve medya gibi kurumları kapsıyor. Araştırma kapsamında ayrıca, bu 4 kurum bazında katılımcıların güven seviyelerini etkileyen alt kırılımlar da yer alıyor.

Global ölçekte, sivil toplum kuruluşlarına olan güven %63 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise %58 ile iş dünyasına ilişkin kurumlar geliyor. Türkiye’de de katılımcıların bu iki kuruma duydukları güven üst sıralarda yer alıyor.  STK’lara olan güven Türkiye’de %56 iken,  %47 ile de ikinci sırada, iş dünyasına ilişkin kurumlar geliyor. 

Devlete duyulan güven global ölçekte %48 ile son sırada ancak Türkiye’de devlet kurumlarına olan güven  %40 ile iş dünyasına duyulan güven seviyesine oldukça yakın.

Medyaya duyulan güven ise global ölçekte %57 iken Türkiye’de %26. “Sıradan insanların ve şirket çalışanlarının” yükselişi


Katılımcılar bazında hem globalde hem Türkiye’de iş dünyasına olan güven STK’lardan sonra en çok güvenilen kurumlar olarak karşımıza çıkarken iş dünyasının liderlerine olan güven seviyesi ise alarmı veriyor. Hem global bazda hem Türkiye’de iş dünyasına ilişkin kurumlara olan güven yüksekken, kurum liderlerine ise aynı oranda güven duyulmuyor. Bir şirkete duyulan güvende şirketlerin liderlerinden ziyade, akademisyenlerin,  sıradan insanların ve şirket çalışanlarının sözleri güven veriyor.

Katılımcılara bir şirketle duydukları güvende rol oynayan başlıca kişiler sorulduğunda, CEO’lar %43, devlet görevlileri ise %36 ile bu sözcüler arasında güven endeksi en düşük olan profiller olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de ise aynı sıralama şu oranlarda kendini gösteriyor: Şirket CEO’ları %52, devlet görevlileri ise %38. Katılımcıların bir şirkete duydukları güven seviyelerini etkilemede liderlerden ziyade akademisyenler, konu uzmanları ve şirket çalışanları ön plana çıkıyor. Global ölçekte, o sektör ya da şirket hakkında fikir beyan eden akademisyenler ile sektör/konu uzmanları (%69) ve o şirkette çalışan mühendis – bilim adamı gibi teknik uzmanlar (%67), katılımcılar nezdinde güven yaratan başlıca profiller olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de % 80 ile ilk sırada STK temsilcileri yer alırken, ikinci sırada %78 ile akademisyenler üçüncü sırada ise %70 ile katılımcıların kendileri gibi sıradan insanlar olarak tanımladıkları kişiler yer alıyor.Gazeteler hala saygın; asıl zafer online arama motorlarının!


Türkiye’de genel bilgi ve haberler için en çok güvenilen yayın mecraları %53 ile online arama motorları olurken, hemen arkasından ise %42 ile geleneksel medya, %39 ile sosyal medya, %38 ile Hybrid medya (online siteler ve blog vb) geliyor. Globalde ise bu sıralamada her biri %58 oranla geleneksel medya ve online arama motorları en güvenilen medya olarak karşımıza çıkıyor. Onları %43 ile Hybrid ve % 41 ile sosyal medya takip ediyor.

Türkiye’de katılımcıların iş dünyasına ilişkin haberleri araştırdıkları ilk yayın mecraları,  %36 ile Google gibi arama motorları, %26 ile ise gazeteler olarak belirtilmiş. Bunları %13 ile TV, %4 ile radip ve %13 ile iş dünyası dergileri takip ediyor. Sosyal ağ siteleri, bloglar ve Twitter gibi microblogging ise toplamda %9.

İş dünyasına yönelik flash haberleri araştırdıkları ilk yayın mecraları  %33 ile gazeteler olurken hemen arkasından %29 ile yine arama motorları geliyor. TV’ler %16 ile üçüncü sırada yer alıyor.Yaşanmış hikayeler ve blogların önemi yadsınamaz!


Katılımcılar global ölçekte en çok bloglarda (%43) ve sosyal medyada (%43) bizzat o ürünü kullanan kişilerin belirttikleri görüşlere güven duyuyor. Türkiye’de en çok güven veren mecra ve sözcü ilişkisi, sosyal paylaşım sitelerinde (%34) ve bloglarda (%34) tüketici tarafından belirtilen görüşler olarak ortaya çıkıyor. Gazete ve dergilerde ise en çok sözüne güvenilen profiller Türkiye’de %42 ile akademisyenler.

No comments: